الدكتور شكيب خليل ضيف حصة قضية و نقاش النهار تي في

16 Avril 2016 - النهار تي في

Chakib Khelil tourne la page et regarde l’avenir

2 Avril 2016 - Algérie1

Oil Output Freeze 'Good Start' to New Phase: Khelil fevrier 2016

20 Février 2016 - Bloomberg

Page 3 of 3